W sobotę 24 marca 2018 r. Olsztyńskie Wodociągi zapraszają na dzień otwarty z okazji Światowego Dnia Wody (www.pwik.olsztyn.pl).

Zapraszamy do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody "Zachód" przy ul. Żeglarskiej w godz. 9.00-11.00. Opowiemy o drodze, jaką musi pokonać woda głębinowa zanim trafi do kranów w naszych domach.

Po zwiedzaniu - o godz. 11.00 - zapraszamy najmłodszych mieszkańców do Olsztyńskiego Teatru Lalek przy ul. Głowackiego 17 na spektakl "Na Warmii... Dawno, dawno temu".

 

 

 

 

Światowy Dzień Wody ustanowiony został 22 grudnia 1992 r.

rezolucją  A/RES/47/193  Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

 

Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem  Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako bodaj najważniejszemu spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem.

Proklamując Światowy Dzień Wody, Narody Zjednoczone zachęcały kraje członkowskie, by dopasowywały jego obchody do lokalnego kontekstu, podejmując konkretne działania (publikacje, konferencje, seminaria), służące kształtowaniu świadomości społecznej na temat odpowiedniego gospodarowania zasobami świeżej wody na świecie.

Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Dnia mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie.

Co roku obchody Światowego Dnia Wody poświęcone są innemu aspektowi gospodarowania zasobami wodnymi świata, a także znaczenia wody dla realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Tegoroczny temat: „Woda i ścieki” kieruje uwagę na znaczenie właściwego gospodarowania zużytą wodą jako niedocenionym potencjalnym źródłem czystej wody.

 

 

Podczas głównych obchodów Dnia, które w tym roku będą miały miejsce w Johannesburgu (Afryka Południowa), zaprezentowany zostanie najnowszy Raport na temat stanu zasobów wody na świecie, zatytułowany „Ścieki. Nieograniczone źródło wody”(„Wastewater, The Untapped Resource”).

W poprzednich latach tematami przewodnimi Światowego Dnia Wody były: Woda i kultura (2006), Niedobór wody (2007), Woda a stan sanitarny świata (2008), Wody transgraniczne (2009), Jakość wody (2010), Woda dla miast (2011), Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012), Współpraca w dziedzinie wody (2013), Woda i energia (2014), Woda a zrównoważony rozwój (2015), Woda a praca (2016).

WODNE CIEKAWOSTKI

  • Ogólna ilość wody na Ziemi pozostaje  niezmienna od milionów lat, zmienia się jedynie jej stan skupienia - oznacza to ,że woda, którą  pijemy jest tą samą wodą którą piły kiedyś dinozaury.

  • Najgłębsze miejsce na Ziemi to Głębia Challengera w Rowie Mariańskim.Rów Mariański położony jest w zachodniej części Oceanu Spokojnego, 200 km na wschód od Marianów; jest to najgłębsze miejsce na świecie – 10 994m ppm. (± 40m). Rów wygląda jak gigantyczna blizna w skorupie ziemskiej - ma kształt półksiężyca o długości ponad 2 542 km i średniej szerokości 69 km.

 

Po raz pierwszy Rów Mariański został zlokalizowany i zmierzony w 1875 roku przez załogę statku HMS Challenger, który dał nazwę najgłębszej jego części . Dokładniejsze badania zostały przeprowadzone w 1951 r. przez Jacques Piccarda, szwajcarskiego naukowca, na brytyjskim statku badawczym HMS Challenger II.

Głębia Challengera znajdująca się na południowo-zachodnim krańcu Rowu została zbadana w 1960 roku przez pierwszy załogowy statek głębinowy „Bathyscaphe Trieste”, należący do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który ustanowił wówczas rekord nurkowania osiągając głębokość 10 900 m.

Warto wspomnieć, że od 2009 r. Rów Mariański, zarówno dno morskie, w tym 21 wulkanów jak i wody otaczające odległe wyspy, stanowią amerykański Pomnik Narodowy i są prawnie chronionym obszarem ( pow. 506 000 km2 ).

 

  • Organizm człowieka aby prawidłowo funkcjonować codziennie musi uzupełniać straty wody o minimum ok 1,5 litra.

  • Organizm człowieka  całkowitej wymiany wody dokonuje średnio co 1,5miesiąca.

  • Statystyczny Polak zużywa w ciągu doby o 50 l więcej wody niż mieszkaniec Europy.

  • Spośród wszystkich państw europejskich w Polsce mamy najniższe zasoby wody przypadające na 1 mieszkańca – 1,6 mln litrów/rok.

  • Zielone dachy są przykładem ekologicznego gospodarowania wodą opadową. Pozwalają na przejściowe retencjonowanie  wody opadowej. Dzięki pokryciu dachów roślinnością zaoszczędza się obecnie ok. 90 mln litrów wody opadowej.

 

 Nowy budynek Muzeum Historycznego w Aarhus (Dania)

z zielonymi dachami wg projektu Henning Larsen Architects

 

Nie tylko dachy, także "zielone" przejścia nad miejskimi ulicami mogą być przykładem racjonalnego zagospodarowania wód opadowych (Paderborn, Niemcy)

 

Historia butelkowanej wody

Znana jest powszechnie, zwłaszcza nam olsztyniakom, wyższość naszego skarbu z kranu nad wodą butelkowaną, ale może ciekawa jest jej historia - oto ona w dużej pigułce:

1622 - Butelkowanie wody na sprzedaż rozpoczęto w Wielkiej Brytanii rozlewaniem wód mineralnych ze Świętej Studni (Holy Well). Zapotrzebowanie na wodę butelkowaną spowodowane było w dużym stopniu poglądem o ich leczniczym i terapeutycznym działaniu, stąd woda butelkowana była wówczas dostępna w aptekach jako środek leczniczy.

1783 - Popularność butelkowanych wód mineralnych szybko doprowadziła do powstania rynku produktów je imitujących; próbując naśladować fizyczne właściwości wody mineralnej Johann Jacob Schweppe rozpoczął produkcję takiej wody w założonej w tym celu firmie pn. "Schweppes" ( Genewa).

1809 - Woda gazowana stała się popularna również w Stanach Zjednoczonych po tym, jak Joseph Hawkins otrzymał patent na produkcję "sztucznej wody mineralnej ". Ponieważ innowacje technologiczne w XIX w. obniżyły koszty i skalę produkcji szkła, woda butelkowana była produkowana na dużą skalę. Taka woda była postrzegana jako bezpieczniejsza niż woda z miejskich źródeł, narażona na skażenie patogenami cholery czy tyfusu.

 

Od poł. XVII w. woda mineralna o naturalnej zawartości ponad 250 mg CO2/l ze źródeł w Niederselters (Hesja, Niemcy) była rozlewana do kamionkowych butelek

 

Napełnianie i butelkowanie wody ze źródeł w Niederselters

 

(Ilustracja z 1841 r. Fot. Picture Alliance)

 

1905 - zastosowane po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii metody chlorowania wody przyczyniły się do stopniowego opanowania epidemii tyfusu, co w efekcie spowodowało zmniejszanie się zapotrzebowania na wodę butelkowaną.

 

1973 - Nathaniel Wyeth, inżynier z firmy DuPont opatentował technologię wytwarzania z PET (z politereftalanu etylenu, termoplastycznego polimeru) butelki, wytrzymałej na ciśnienie wody nasyconej CO2 . To był początek produkcji i stale rosnącej popularności opakowań z tworzyw sztucznych.

Źródło: materiały własne TMO oraz www.unesco.pl; www.naukowiec.org/natura/; www.selterswassermuseum.de; www.thekitchn.com

 

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
600 980 952
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl