W aktualnej, drugiej edycji programu "Podwórka z Natury, realizowanego w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020 uczestniczą trzy grupy sąsiedzkie: z posesji przy ul.Żeromskiego 34, z posesji w rejonie ul. Żeromskiego/Puszkina i przy ul.Limanowskiego. Celem jest zorganizowanie się mieszkańców w grupy sąsiedzkie, chętne do zagospodarowania i upiększania lokalnych przestrzeni, popularnie zwanych "podwórkami". Zwycięstwo w programie "Podwórka z Natury" pozwoliło każdej z grup uzyskać kwotę 17 tys. zł na rewitalizację ich podwórka.

 

Rejon ulic Żeromskiego i Puszkina przed przystąpieniem do programu "Podwórka z Natury"

 

W ramach takich działań mieszkańcy realizują różnorodne, czasami nowatorskie (przynajmniej jak dotychczas w Olsztynie) projekty. Przykładem może być rewitalizacja podwórka na posesji przy ul. Żeromskiego /Puszkina, gdzie 15 września br. grupa sąsiedzka wraz z rodzinami, znajomymi i sympatykami pod merytorycznym nadzorem Fundacji SENDZIMIRA, znanej z propagowania i wspierania m.in. idei ogrodów deszczowych) budowała na swoim podwórku ogród deszczowy.

 

 

 

Schematyczny szkic działania deszczowego ogrodu

 

 

Ogród deszczowy to ciekawe rozwiązanie proekologiczne; jest to prosty system bioretencyjny w postaci np. obniżonego fragmentu gruntu (lub pojemnika) wysadzonego roślinnością charakterystyczną dla podmokłych łąk. Zadaniem takiego ogrodu jest zbieranie wód opadowych spływających z nieprzepuszczalnych części posesji i ich filtrowanie. Ogród deszczowy nie tylko chroni zasoby wód gruntowych , taki ogród jest również atrakcyjnym elementem otoczenia, co właśnie mieszkańcy posesji osiągnęli dzięki własnej pracy i wsparciu fachowców. Należy wspomnieć, że tego typu ogród nie wymaga częstych zabiegów pielęgnacyjnych w postaci nawożenia czy podlewania.

Przebieg prac "inwestycyjnych" zakończonych efektownym deszczowym ogródkiem przedstawia krótka fotograficzna dokumentacja (TMO).

 

Przedstawicielka Fundacji SENDZIMIRA omawia kolejność prac przy tworzeniu ogrodu.

 

 

 

 

 

Rodzice pracują przy tworzeniu ogrodu, a młodzież pilnie obserwuje tu usypywanie warstwy żwirowej

 

  

 

Kolejne etapy budowy ogrodu to umieszczenie rury drenażowej, a na niej układanie dalszych warstw podłoża z piasku i tłucznia ceglanego

 

 

 

Wszystkie warstwy podłoża ogrodu utworzone są z materiałów mineralnych; w ogrodach deszczowych nie stosuje się ziemi ogrodniczej czy torfu

 

Końcowe etapy ogrodowej inwestycji - przygotowane do wysadzenia rośliny

i wynik pracy mieszkańców w postaci gotowego ogródka

 

 

 

 

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
600 980 952
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl