PIECZĘĆ TMOTowarzystwo Miłośników Olsztyna przez wiele lat swojego istnienia i pracy na rzecz ukochanego miasta wrosło w społeczno-kulturalny pejzaż stolicy Warmii i Mazur. W uzasadnieniu wniosku o rejestrację TMO napisano, że „powstanie Towarzystwa Miłośników Olsztyna zrodziła miłość do miasta, w którym żyjemy, pracujemy i które pragnęlibyśmy widzieć z każdym rokiem coraz piękniejszym i lepiej zagospodarowanym”. Taki właśnie był, jest i będzie cel naszych działań, do których zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, statusu społecznego, przekonań i poglądów. Zapraszamy zarówno tych, którzy się tu urodzili, jak i tych przybyłych z różnych stron Polski i Świata, tych, którzy Olsztyn znają od podszewki oraz tych, którzy to piękne miasto wciąż poznają, ale czują się z nim związani i tak jak my zakochali się w jego zabytkach, przyrodzie i cudownych mieszkańcach. Witajcie na stronie internetowej TMO, na której zamieszczamy informacje na temat naszej działalności, zdjęcia i relacje z organizowanych przez nas spotkań oraz imprez.

 

Działalność Towarzystwa Miłośników Olsztyna 1965 - 2015

 

8 października 1965 roku, w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Stare Miasto 33 w Olsztynie, odbyło się zebranie założycieli Towarzystwa Miłośników Olsztyna. Uczestniczyło w nim dwadzieścia osób z kręgu olsztyńskich twórców, naukowców i dziennikarzy, wśród których znaleźli się m. in. rzeźbiarka Balbina Świtycz-Widacka, historyk Andrzej Wakar, architekt Bolesław Wolski, plastyk Henryk Oszczakiewicz czy dziennikarka radiowa Anna Kochanowska. Pierwszym prezesem towarzystwa został dyrektor Szpitala Kolejowego, dr Stanisław Flis.

 

Inicjatywy i pomysły Towarzystwa na stałe wpisały się w kalendarz miejskich imprez oraz przestrzeń publiczną. Podczas pięćdziesięcioletniej działalności TMO prowadziło szerokie działania integracyjne wielu lokalnych środowisk, organizowało cykliczne imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Było inicjatorem „Dni Olsztyna”, które po raz pierwszy odbyły się w 1971 roku,  prowadziło akcję na rzecz estetyzacji grodu nad Łyną pod hasłem „Olsztyn miastem kwiatów i zieleni”, zainaugurowało i prowadziło coroczny „Bieg Jakubowy”, zapoznawało młodzież z historią miasta organizując konkursy „Młody Przyjaciel Olsztyna”.

 

Towarzystwo przyczyniło się także do budowania więzi pomiędzy narodami polskim i niemieckim, głównie pomiędzy byłymi i obecnymi mieszkańcami Olsztyna. TMO żywo wpisało się w zagospodarowanie miejskiej przestrzeni. 8 października 1995 roku w fasadę budynku dawnego Konsulatu Generalnego RP, w którym od 1986 roku mieści się siedziba TMO, wmurowana została tablica upamiętniająca pięćdziesięciolecie państwowości polskiej na Warmii i Mazurach oraz trzydziestolecie działalności Towarzystwa. Dzięki inicjatywie Towarzystwa na moście św. Jana, restytuowana została figura św. Jana Nepomucena. Tablicą z płaskorzeźbą upamiętniono pochodzącego z Olsztyna światowej sławy architekta – Ericha Mendelsohna, a także wmurowano trójjęzyczną tablicę w ścianę Domu Oczyszczeń Bet Tahara. Upamiętniono też zasadźcę i pierwszego sołtysa Olsztyna – Jana z Łajs. Z inicjatywy TMO na Placu Konsulatu Polskiego ustawiono Kolumnę Orła Białego.

 

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl