Na podstawie § 25 i § 26 Statutu Towarzystwa Miłośników Olsztyna zwołujemy Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 28 września 2020 r. (poniedziałek) w siedzibie Towarzystwa przy pl. Konsulatu Polskiego 5 (nr domofonu 31).

Rozpoczęcie godz. 17.00 (pierwszy termin);

godz. 17.15 (drugi termin).

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i wybór przewodniczącego oraz sekretarza.

 2. Uchwalenie porządku i regulaminu Zebrania.

 3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

 4. Wręczenie legitymacji nowym członkom.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności TMO za 2019 rok przez:

6.1. Zarząd TMO,

6.2. Komisję Rewizyjną,

6.3. Sąd Koleżeński,

6.4. dyskusja dotycząca w/w sprawozdań.

 1. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi za 2019 rok.

 2. Wybór Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 3. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 4. Dyskusja i wolne wnioski.

 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

 6. Zakończenie obrad.

                                                                                     Zarząd TMO

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
600 980 952
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl