Na podstawie  § 25   i   § 26  Statutu Towarzystwa Miłośników Olsztyna

zwołujemy Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r.

w siedzibie Towarzystwa  przy pl. Konsulatu Polskiego 5

 

Rozpoczęcie   Zebrania:

godz. 17.00 - pierwszy termin;                     

godz. 17.15 - drugi termin.

 

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania, wybór przewodniczącego oraz sekretarza

2. Uchwalenie porządku i regulaminu Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz  Skrutacyjnej

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności TMO za 2018 rok przez:

5.1. Zarząd TMO

5.2. Komisję Rewizyjną

5.3. Sąd Koleżeński

5.4. Dyskusja dotycząca w/w sprawozdań

6. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2018 rok

7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz  Skrutacyjnej

8. Dyskusja i wolne wnioski

9. Zakończenie obrad                                                                  

  Zarząd Towarzystwa Miłośników Olsztyna

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
600 980 952
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl