Realizacja miejskiego programu zarządzania i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniającego pięciostopniową hierarchię postępowania z nimi, tj:

  1. zapobieganie powstawaniu odpadów,
  2. powtórne użycie,
  3. recykling,
  4. odzysk energii,
  5. składowanie pozostałości,

-  od pewnego czasu wzbudza wśród pewnej części mieszkańców obawy z uwagi na planowaną budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania przetworzonych odpadów  komunalnych (RDF) w celu produkcji ciepła.

Spostrzeżenie takie powstaje po udziale w kilku spotkaniach, zorganizowanych przez lokalny samorząd,  służących m.in. prezentacjom Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), planu gospodarki odpadami komunalnymi czy projektu budowy nowej miejskiej ciepłowni mającej spalać RDF. Jednocześnie dziwi trochę fakt, że w mieście, gdzie funkcjonuje od lat spalarnia odpadów medycznych na terenie Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego i spalarnia osadów pościekowych w obrębie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Łyna" emocje wzbudza projekt uruchomienia zakładu spalającego przetworzone odpady komunalne.

Ciekawe jest również to, iż podczas tych  spotkań mieszkańcy krytykujący wspomniany projekt wielokrotnie wskazywali na możliwość negatywnego oddziaływania planowanej instalacji na zdrowie i życie ludzi, także na klimat. Należy tu wspomnieć, że nowy zakład będzie zaprojektowany jako specjalna instalacja do spalania tylko RDF, z systemem oczyszczania spalin, który musi spełniać obowiązujące krajowe i europejskie standardy w tym zakresie.

Skoro nie wystarczają nam informacje i wyjaśnienia krajowych specjalistów w zakresie termicznych sposobów przetwarzania odpadów czy ekspertów ds. ochrony powietrza, może - obok literatury krajowej - warto zajrzeć do europejskich źródeł wiadomości związanych z gospodarką odpadami i energetyką, aby dowiedzieć się, jak w krajach EU postępuje się obecnie z odpadami (m.in. www.ec.europa.eu; www.waste-management-world.com; www.europeanenergyinnovation.eu; www.cewep.eu).

Ciekawe informacje dotyczące współczesnego przetwarzania odpadów komunalnych znajdują się m.in na stronie CEWEP (Konfederacja Europejskich Zakładów Energia z Odpadów, www.cewep.eu)skąd pochodzą poniższe grafiki. 

https://dorolasder.xyz/petropavlovsk-kamchatskiy-zakladki-mef-fen-geroin-kokain-gashish-shishki-boshki-mdma-ekstazi-metadon.html 1. Recykling i odzysk energii z odpadów komunalnych (aktualnie powstających i odpadów dawniej umieszczanych na składowiskach). 

Objaśnienia:

  • zestawienie przedstawia procentowe (%) przetwarzanie odpadów komunalnych w 2013 r. w 28 krajach EU oraz w Islandii, w Szwajcarii i w Norwegii.
  • Kolorem zielonym zaznaczono % odpadów odzyskanych i kompostowanych; kolorem żółtym % odpadów spalanych, a kolorem czerwonym % odpadów składowanych.

Z zestawienia wynika, że jedynym krajem w Europie, który zlikwidował składowiska poprzez kierowanie starych odpadów do spalarń są Niemcy. Zwraca uwagę również fakt, że europejskimi liderami w spalaniu odpadów komunalnych jest Estonia, także Norwegia, Dania, Szwecja (państwa słynące z dbałości o jakość środowiska) i Szwajcaria, znana  z licznych kurortów.

 

2. Funkcjonujące w Europie w 2013 r.  zakłady  produkujące energię z odpadów komunalnych

Objaśnienia:

  • kolorem niebieskim zaznaczono liczbę spalarń odpadów komunalnych w danym kraju (bez uwzględnienia spalarń odpadów niebezpiecznych, medycznych, przemysłowych),
  • kolorem czerwonym zaznaczono ilości odpadów spalane w poszczególnych krajach/rok,
  • dane liczbowe pochodzą od członków CEWEC oraz z EUROSTATU.

W trakcie spotkań  niektórzy oponenci mówili również o "odchodzeniu państw europejskich od technologii spalania odpadów komunalnych na rzecz technologii nowszych, np. plazmowych" nie podając jednocześnie źródeł takich  informacji.

Otóż są to przekazy niezbyt aktualne, jako że na wspomnianych wyżej stronach www można znaleźć informacje, iż w minionych pięciu latach w Europie zamknięto 8 starych spalarń ze względu na ich stan techniczny; jednocześnie nowe  spalarnie są budowane (mi.n w Oslo/2007, Norwegia; w Vaanta, Finlandia/2014), a stare, których modernizacja jest ekonomicznie uzasadniona - są modernizowane, np. w Londynie spalarnia Edmonton została zmodernizowana przed 2012, a w Kopenhadze w przyszłym roku nastąpi uruchomienie kilkunastoletniej spalarni po modernizacji.

Europejscy specjaliści przewidują również,  że w perspektywie nadchodzących 5 do 10 lat w Europie powstanie  65  nowych zakładów i/lub zmodernizowanych instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Odbiór społeczny planowanej budowy zakładu termicznego spalania przetworzonych odpadów budzi sporo emocji, co znaczy, że o ważnych miejskich tematach wciąż trzeba rozmawiać. Byłoby dobrze, aby nasze rozmowy przebiegały spokojnie, bez emocji i rzeczowo, w oparciu o aktualną wiedzę w tym zakresie.
W Białymstoku i w Bydgoszczy funkcjonują już nowe spalarnie odpadów komunalnych, więc może zainteresowane organizacje pozarządowe skłonne były by zorganizować "wyjazd techniczny" do tych obiektów?

NASZA KRONIKA

NASZA KRONIKA

Przez 50 lat naszej działalności zebrało się wiele ciekawych dokumentów. Chcesz zajrzeć w naszą przeszłość? Zapraszamy ! ;)

Adres
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 5
Telefon
Mail
zarzad@tmo.olsztyn.pl
Strona
http://tmo.olsztyn.pl